Dr hab. inż. Mariusz Maciejczak, prof. SGGW

Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Instytut Ekonomii i Finansów
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Tel.: 22 / 593 40 14
E-mail: mariusz_maciejczak@sggw.edu.pl lub mariusz@maciejczak.pl
Web: www.maciejczak.pl, www.ieif.sggw.pl
Baza Wiedzy SGGW
Linkedinn


Biuro: budynek VII, pokój 104

Konsultacje po uprzednim uzgodnieniu e-mailem.