Dr hab. inż. Mariusz Maciejczak, prof. SGGW

Profesor uczelni
Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia
Zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów ds. kształcenia

Przewodniczący Rektorskiej Komisji ds. jakości kształcenia
Członek Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania
Członek Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse
Członek Rad Programowych kierunków: Ekonomia, Zarządzanie, Żywienie, Informatyka, Weterynaria

Zakład Ekonomiki Produkcji i Usług
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Instytut Ekonomii i Finansów
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Tel.: 22 / 593 42 35, 22 / 593 40 02
E-mail: mariusz@maciejczak.pl lub mariusz_maciejczak@sggw.pl
Skype: maciejczak.pl
Web: www.maciejczak.pl, www.ieif.sggw.pl

Biuro: budynek VII, pokój 13

Dyżur w semestrze zimowym 2019/20: środa, 8:00-9:00, lub po uprzednim uzgodnieniu e-mailem.