• Jestem ekonomistą. Ukończyłem Wydział Nauk Ekonomicznych  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Agricultural University CAH Dronten w Holandii. W 2004 r. obroniłem doktorat. W 2009 r. ukończyłem na SGGW studia podyplomowe z pedagogiki. W 2018 r. uzyskałem stopień naukowy doktora habilitowanego. Szkołę średnią ukończyłem jako technik ogrodnik.
  • Od 2020 r. pracuję na stanowisku profesora uczelni, wczeœniej jako adiunkt, w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW. Od 2008 r. jestem Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych a od 2013 r. Pełnomocnikiem Rektora SGGW ds. jakości kształcenia.
  • W latach 2007-2014 byłem adiunktem na Wydziale Zarządzania Informacją w  Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. W latach 2000-2005 pracowałem w firmie Creditreform Polska - wywiadowni gospodarczej z grupy Creditreform, gdzie odpowiadałem za dział zagraniczny, analizy zdolności kredytowej przedsiębiorstw zagranicznych oraz tłumaczenia. W czasie studiów, przez trzy lata, byłem zatrudniony w Ośrodku Informacyjnym Rolnictwa Ekologicznego Stowarzyszenia Ekoland w Warszawie.
  • Od 1998 r. stale współpracuję z polskimi i międzynarodowymi organizacjami doroadzając im w zakresie ekonomicznych aspektów działalności sektora rolnego i żywnościowego, rozwoju obszarów wiejskich i ochrony przyrody. Jestem również auditorem w Polskim Centrum Akredytacji. Oceniam także wnioski o fundusze z UE m.in. w Urzędzie Marszałkowskim woj. Mazowieckiego. Od 2010 r. do 2015 r. byłem ekspertem w zakresie produkcji ekologicznej Komisji Europejskiej. Jednocześnie od 2012 r. do 2017 r. byłem członkiem zespołu Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Od 2011 r.do 2015 r. prowadziłem pro bono zajęcia na Uniwersytecie Dzieci.
  • Moje zainteresowania zawodowe skupiają się na zagadnieniach bioekonomii i biogospodarki; społeczno-ekonomicznych procesów adaptacyjnych w systemach złożonych, współistnienia produktów pochodzących z różnych systemów produkcji rolniczej w łańcuchach dystrybucji; instytucji i ładu instytucjonalnego; jak również ekonomiki i zarządzania innowacjami i technologią.
  • Uczesztniczę jako wykonawca lub kierownik komponentów związanych z ekonomią i zarządzaniem w wielu projektach badawczych i aplikacyjnych, m.in. Co-Extra, VitiSmart, czy obecnie realizowany potatoMETAbiome
  • Wielokrotnie odbywałem praktyki i staże zagraniczne, które pozwoliły mi udoskonalić kwalifikacje zawodowe i znajomość języków obcych. Jestem m.in. stypendystą Norman E. Borlaug International Agricultural Science and Technology Fellowship oraz stypendystą programów Socrates i EWrasmus.
  • Prywatnie, wraz rodziną, lubimy podróżować poznając świat i ludzi. Dawniej analogowo, obecnie częściej cyfrowo lubię robić zdjęcia.