• Jestem ekonomistą.
  • W 2000 r. ukończyłem Wydział Ekonomiczny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Aeres University of Applied Sciences CAH Dronten w Holandii. W 2004 r. w SGGW obroniłem doktorat. W 2009 r. ukończyłem w SGGW studia podyplomowe z pedagogiki. W 2018 r. uzyskałem w SGGW stopień naukowy doktora habilitowanego.
  • Od 2005 r. pracuję w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW, od 2020 r. jako profesor uczelni.
  • Od 2020 r. pełnię funkcję Dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW oraz Przewodniczącego Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse.
  • W kadencji 2020-2024 w SGGW jestem Przewodniczącym Rektorskiej Komisji ds. jakości kształcenia, członkiem Senackiej Komisji ds. Dydaktyki oraz członkiem rad programowych przy Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, Wydzile Zastosowań Informatyki i Matematyki oraz Wydziale Żywienia Człowieka.
  • Od 1995 r. stale współpracuję z polskimi i międzynarodowymi organizacjami doroadzając im w zakresie ekonomicznych aspektów działalności sektora rolnego i żywnościowego, rozwoju obszarów wiejskich i ochrony przyrody.
  • Od 2012 r. jestem audytorem wiodącym i technicznym w Polskim Centrum Akredytacji. Oceniam także wnioski o fundusze z UE m.in. w Urzędzie Marszałkowskim woj. Mazowieckiego. W latach 2010-2015 byłem ekspertem w zakresie produkcji ekologicznej Komisji Europejskiej.
  • Moje zainteresowania zawodowe skupiają się na zagadnieniach agrobiznesu i biogospodarki; społeczno-ekonomicznych procesów adaptacyjnych w systemach złożonych, współistnienia produktów pochodzących z różnych systemów produkcji rolniczej w łańcuchach dystrybucji; instytucji i ładu instytucjonalnego; jak również ekonomiki i zarządzania innowacjami i technologią.
  • Uczesztniczę jako wykonawca lub kierownik komponentów związanych z ekonomią i zarządzaniem w wielu projektach badawczych i aplikacyjnych, m.in. VitiSmart czy potatoMETAbiome.
  • Wielokrotnie odbywałem praktyki i staże zagraniczne, które pozwoliły mi udoskonalić kwalifikacje zawodowe i znajomość języków obcych. Jestem m.in. stypendystą Norman E. Borlaug International Agricultural Science and Technology Fellowship, Dekaban-Liddle Fundation oraz programów Socrates i Erasmus.