Informacja o moich zajęciach: model kształcenia, poczytaj, posłuchaj, sukcesy: [2012a], [2012b], [2012c], [2014], [2015], [2018], [2020] .


Zarządzanie procesami

Projektowanie procesów

Zarządzanie

Podstawy bioekonomii i biogospodarki
  • Program zajęć z przedmiotu Podstawy bioekonomii i biogospodarki [download]
  • Konspekty wykładów z przedmiotu Podstawy bioekonomii i biogospodarki: [W1], [W2], [W3], [W4], [W5], [W6], [W7]